Start

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
83-330 Żukowo, ul. Pożarna 4 e-mail : 

                                                                                                                                    NIP: 589-16-39-550          REGON  190880373

 

Witamy

na stronie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.
Zapraszamy do korzystania z  naszych usług.

Aby korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, później środowiskowo - rodzinnej i pielęgniarki  środowiskowej.

Pacjent zobowiązany jest każdorazowo okazać dokument ubezpieczenia!

Oferujemy szeroką ofertę poradni specjalistycznych i rehabilitacyjno medyczną.
Zapewniamy naszym podopiecznym opiekę lekarza, położnej i pielęgniarki.
Naszym celem jest szeroki zakres ambulatoryjnych usług zdrowotnych, wysoka jakość i kwalifikacje personelu.

Zapraszamy do naszych placówek w Żukowie, Baninie, Chwaszczynie i Leźnie.

KONTAKT

REJESTRACJA PACJENTÓW ODBYWA SIĘ NA UZGODNIONE TERMINY

  • OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE
  • TELEFONICZNIE
  • PRZEZ INTERNET
  • W PRZYPADKACH NAGŁYCH REJESTRUJE SIĘ W UZGODNIENIU Z LEKARZEM

 

Przychodnia Rejonowa w Żukowie

REJESTRACJA OGÓLNA

58 694 42 22 

(w godz. 7.30 - 18.00)

REJESTRACJA DZIECIĘCA

58 694 42 20 

(w godz. 7.30 - 18.00)

REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA

58 694 42 21 

(w godz. 7.30 - 15.00) 
z przerwą 11.00-11.15

FIZYKOTERAPIA - REHABILITACJA

58 694 42 55   

(w godz.  8.00 - 18.00) 

gab. zabiegowy ogólny

58 694 42 44  

 

gab. zabiegowy dziecięcy

58 694 42 33 

 

gab. szczepień

58 694 42 32 

 

Administracja sekretariat
fax

58 694 42 42
58 694 42 46

 

Gabinet Ginekologiczny  
(praktyka indywidualna)

58 694 42 30

 

Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie 

58-552-80-80 

 

REJESTRACJA

 

 

gabinet stomatologiczny (praktyka indywidualna)

502056288  

 

Ośrodek Zdrowia w Baninie

58 684 99 06

 

REJESTRACJA
fax 

58 681 89 25
58 688 12 20 

 

   

 

UWAGA

Nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska  - stacjonarna i wyjazdowa: porady w nagłych zachorowaniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-08.00, a w soboty, niedziele i dni świąteczne całą dobę są udzielane dla Pacjentów w miejscach, w których NFZ zawarł umowę. Nie obowiązuje rejonizacja.

Najbliższym miejscem jest NZOZ Centrum Medyczne "Kaszuby"  83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II 9 tel. 58- 694 99 99 lub
58 654 99 99.

Pozostałe miejsca do wglądu na stronie internetowej NFZ http://www.nfz-gdansk.pl/

Ratownictwo medyczne - Szpital Powiatowy Kartuzy - tel. 999, 112 
Biuro Obsługi Ubezpieczonego POW NFZ ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk tel. 58 321 86 98, 58-321-86-35
Delegatura POW NFZ w Słupsku ul Poniatowskiego 4 76-200 Słupsk tel. 59-84-00-385
(karty zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i ośrodki Pomocnicze)