Już niebawem ruszają powszechne, bezpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko HPV dla dzieci w wieku 12-13 lat.

Aby zaszczepić swoje dziecko, należy zgłosić tę chęć lekarzowi rodzinnemu.

Warto skorzystać ze szczepień, gdyż chronią nasze dzieci przed groźnymi nowotworami w przyszłości.

Postępowanie konkursowe prowadzi się na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie po raz kolejny został wyróżniony przez Instytut Europejskiego Biznesu w XVI edycji Konkursu Gepardy Biznesu za rok 2021, XIV edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021, XIV edycji Konkursu Efektywna Firma 2021 i IX edycji Konkursu Mocna Firma 2021 na podstawie danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.