Osoba która przebywała w krajach, miejscach w których stwierdzano zachorowania , lub miała kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie

i obserwuje u siebie takie objawy jak:

  • przeziębienie, katar, stan podgorączkowy lub
  • wysoką temperaturę, kaszel, duszność lub trudności z oddychaniem

powinna niezwłocznie

  1. skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną (58) 681-07-21 lub 668-027-346
  2. w przypadku nasilonych objawów zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 999
  3. lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego – najbliższy oddział w szpitalu przy ulicy Smoluchowskiego uzgodnienia telefoniczne pod nr. (58) 341-55-47

Osoby z podejrzeniem lub powyższymi objawami nie powinny zgłaszać się do przychodni i ośrodków zdrowia, chyba że zostaną o to poproszone po zdalnej konsultacji, powinny przez 14 dni unikać lub ograniczać kontakt z innymi osobami i dostosowywać się do zaleceń otrzymanych od służb sanitarnych.

Osoba która nie ma objawów powinna ograniczać kontakty z innymi osobami, obserwować się i wszelkie wątpliwości starać się wyjaśniać telefonicznie / zdalnie.

MYJ RĘCE, UNIKAJ SKUPISK LUDZKICH