Skierowanie nie jest wymagane do następujących poradni :

  • Ginekologiczno- położniczej
  • Stomatologicznej
  • Wenerologicznej
  • Onkologicznej
  • Zdrowia psychicznego (psychiatra)
  • Dla osób chorych na gruźlicę
  • Dla osób zakażonych wirusem HIV
  • Dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie leczenia odwykowego

W pozostałych poradniach świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Porady specjalistyczne udzielone bez wymaganego skierowania opłaca pacjent. 

Podstawa prawna: Art. 61 ustawy zdrowotnej