Rada Społeczna SPZOZ jest organem Zakładu wybranym przez Radę Miejską, pełniącym rolę doradczą dla kierownika i organu założycielskiego, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Skład  Rady Społecznej SPZOZ od 31.03.2015 r.:

Przewodniczący:

  • P. Zbigniew Szewczyk

Członkowie:

  • p.  Małgorzata Kalkowska : przedstawiciel Wojewody
  • p.  Albin Bychowski
  • p.  Zbigniew Cybulski
  • p.  Brygida Treder
  • p.  Grzegorz Tokarski
  • p.  Jarosław Wójcik