Hanna Dowgwiłło

lekarz chorób zakaźnych

Dzień godziny przyjęć
Poniedziałek

11:30 - 17:20

Wtorek

8:00 - 14:00

Środa

12:00 - 17:00 zdalna

Czwartek

8:00 - 14:00

Piątek

9:30 - 15:20