Wanda Bałazy- Stancel

lekarz chorób wewnętrznych

Dzień godziny przyjęć
Poniedziałek

7:30 - 14:00

Wtorek

12:30 - 19:00

Środa

7:30 - 14:30

Czwartek

12:30 - 19:00

Piątek

7:30 - 14:00

Uwaga

Wizyty domowe w uzasadnionych przypadkach
po uzgodnieniu z lekarzem