Obowiązuje  rejestracja i skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Porady udzielone Pacjentowi bez wymaganego skierowania opłaca Pacjent. (ustawa Zdrowotna, art.61)

lekarz specjalista neurolog

Gabinet

Dzień

Godziny:

 

Elżbieta Dudzińska

3

Poniedziałek

 Wtorek

Środa

14.00 - 19.00

14.00 - 19.00

09.00 - 14.00

Joanna Krupa - Olchawa

4

Środa   

16.00 - 20.00

Danuta Orłowska- Oziemblewska

13

Sobota

8.00 - 14.30