Obowiązuje  rejestracja i skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Porady udzielone Pacjentowi bez wymaganego skierowania opłaca Pacjent. (ustawa Zdrowotna, art.61)

lekarz specjalista neurolog

Gabinet

Dzień

Godziny:

Elżbieta Dudzińska

3

 

Środa

8.00 - 13.00

Joanna Krupa - Olchawa

4

Środa

Sobota

16.15 - 20.00

7.30 - 11.30

Danuta Orłowska- Oziemblewska

13

Czwartek

Sobota

14.00 - 18.00

7.00 - 15.00

Konkel

 

Poniedziałek

Czwartek

Piątek

15.30 - 19.00

9.30 - 13.00

9.30 - 13.00