Obowiązuje rejestracja i skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Porady udzielone Pacjentowi bez wymaganego skierowania oplaca Pacjent. (ustawa Zdrowotna, art.61)

  • Bożena Paczkowska              - specjalista reumatolog dziecięcy
  • Donata Licznerska - Chabior - specjalista reumatolog
  • Jaroslaw Marcinkiewicz        - specjalista reumatolog
  •  Anna Dobrowolska-Wąsowicz - specjalista reumatolog

lek. specjalista

Dzień

Godziny:

Anna Dobrowolska - Wąsowicz

Poniedziałek

8.00 - 13.00

Bożena Paczkowska - specjalista reumatolog dziecięcy.

Wtorek

16.00 - 20.00

Donata Licznerska - Chabior

Środa

 15.30 - 19.30

Jarosław Marcinkiewicz

Czwartek

16.00 - 19.00