GABINET  REHABILITACJI

W gabinecie rehabilitacji i fizykoterapii wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające na zlecenie lekarza, według indywidualnego programu ustalonego przez lekarza, lub magistra rehabilitacji w godzinach od 07.30 do 19.00 

Obowiązuje rejestracja na zabiegi na podstawie skierowania

Wykonujemy następujące procedury:

Kinezyterapia:

 • Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, ogólnousprawniające
 • Pionizacja, nauka poruszania się
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu, z oporem, wolne, izometryczne
 • Ćwiczenia neurofizjologiczne

Elektrolecznictwo

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy interferencyjne
 • Prądy TENS
 • Prądy TREBERTA
 • Ultradźwieki miejscowe
 • Ultrafonoreza

Krioterapia - leczenie zimnem

Leczenie polem elektromagnetycznym

 • Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo

 • Naświetlania miejscowe (sollux)
 • Laseroterapia punktowa
 • Światło spolaryzowane
 • Termożele 

Masaż suchy częściowy